คอมพิวเตอร์และการใช้งาน Category

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ ผมว่าทุกคนคงจะต้องพบ เมื่อมีความจำเป็นต้องแปลงตัวเลขอารบิคเป็นตัวเลขไทย ในการพิมพ์หนังสือราชการ วิธีง่ายๆ ที่ทำกันอยู่ก็คือ “การค้นหาและแทนที่” ซึ่งคงจะต้องใช้เวลานาน วิธีง่ายๆที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือ การใช้งานแมโคร เริ่มกันเลย 1. ไปที่เมนู เครื่องมือ -> แมโคร -> แมโคร หรือจะกดแป้น  alt + F8 ก็ได้นะครับ 2. ในช่อง ชื่อแมโคร: ให้พิมพ์ ชื่อแมโครที่ต้องการ (ในที่นี้ผมใช้ arabic2thai) 3. หลังจากนั้นให้กด สร้าง (โปรแกรม MS-word จะทำการเปิด Microsoft Visual Basic ขึ้นมา) 4. คัดลอก code ต่อไปนี้ไปวางระหว่าง  sub arabic2thai() และ End sub Sub arabic2thai() For i = 0 [...]

โปรแกรม vi เป็นโปรแกรม Editor โปรแกรมแรกๆ ที่มีใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Unix ซึ่งการใช้งานจะเป็นลักษณะของ Command line ซึ่งสร้างปัญหาให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ๆ เพราะส่วนใหญ่ จะเคยชินกับระบบ Graphic ของ Windows สำหรับนักศึกษาที่เรียนกับผมส่วนใหญ่ มักจะจำคำสั่งไม่ค่อยได้ ดังนั้นผมเลยสรุป เป็นขั้นตอนสั้นๆ เอาไว้กันลืม เมื่อเข้าสู่ระบบจำลองระบบปฏิบัติการ Unix แล้ว ให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ เมื่อจะเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่  ให้พิมพ์  vi  ชื่อแฟ้ม.c จากนั้น ให้กดปุ่ม insert แล้วจึงเริ่มเขียนโปรแกรม เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Esc เพื่อออกจากโหมดพิมพ์ (แทรก) กดปุ่ม shift  Z  Z เพื่อทำการบันทึก (และเป็นการออกจากโปรแกรม vi ด้วย) หากต้องการจะแก้ไข แฟ้มที่เราเขียน ให้ทำตามข้อ 1. ถึง  4. * ในกรณีที่ไม่ต้องการ บันทึก [...]