เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากการที่ผม ไปเจอวงจรเครื่องขยายเสียงวงจรหนึ่ง เมื่อผมลองไล่ดูวงจรแล้ว ก็พบว่า วงจรที่ได้มานี้ เป็นวงจร Class A เมื่อลองไปปรึกษา เพื่อนๆ และผู้รู้ ต่างๆ ปรากฏว่า ไอ้วงจรที่ผมจะสร้างนี้ มันกินกระแสอย่างมหาศาล แต่ให้กำลังเพียงน้อยนิด หลายๆ คนก็ไม่แนะนำให้สร้าง แต่ผมก็อยากจะลองสร้างดู แต่ก็ติดปัญหาเรื่องของหม้อแปลง เพราะไม่รู้ว่าจะหามาจากไหน เพราะที่มีขายส่วนใหญ่ มักจะมีแต่กระแสน้อยๆ ในที่สุดก็ปรึกษากับรุ่นพี่ที่แผนก เพื่อที่จะทำการพันหม้อแปลงใหม่ ซึ่งท่านทั้งหลาย ก็ช่วยแนะนำ และให้คำปรึกษา จนผมได้สร้างเป็นเอกสาร Excel เพื่อใช้ในการออกแบบ การพันหม้อแปลง เอกสารประกอบ ขอขอบคุณ ครูประดิษฐ์ ขุนเศษ และครูอะหมาด บินอีตำ ที่ได้ช่วเหลือและให้คำแนะนำ ในการจัดทำ เอกสารชิ้นนี้