เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ ผมว่าทุกคนคงจะต้องพบ เมื่อมีความจำเป็นต้องแปลงตัวเลขอารบิคเป็นตัวเลขไทย ในการพิมพ์หนังสือราชการ วิธีง่ายๆ ที่ทำกันอยู่ก็คือ “การค้นหาและแทนที่” ซึ่งคงจะต้องใช้เวลานาน วิธีง่ายๆที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือ การใช้งานแมโคร

เริ่มกันเลย

1. ไปที่เมนู เครื่องมือ -> แมโคร -> แมโคร หรือจะกดแป้น  alt + F8 ก็ได้นะครับ

2. ในช่อง ชื่อแมโคร: ให้พิมพ์ ชื่อแมโครที่ต้องการ (ในที่นี้ผมใช้ arabic2thai)

3. หลังจากนั้นให้กด สร้าง (โปรแกรม MS-word จะทำการเปิด Microsoft Visual Basic ขึ้นมา)

4. คัดลอก code ต่อไปนี้ไปวางระหว่าง  sub arabic2thai() และ End sub

Sub arabic2thai()

For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(48 + i)
.Replacement.Text = Chr(240 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next

End Sub

5. จากนั้นให้ กดแป้น ctrl + s เพื่อบันทึก แมโคร

6. จากนั้นก็ปิดส่วนนี้เสีย (Microsoft Visual Basic)

7. วิธีการเรียกใช้งาน ก็ให้กด alt + F8 (เพื่อเข้าแมโคร) จากนั้นก็เลือก แมโครที่ต้องการ (ในที่นี้คือ arabic2thai) แล้วจึงกดปุ่ม รียกใช้ เท่านี้ก็เสร็จครับ

ของแถมครับ ถ้าหากต้องการเปลี่ยนตัวเลขไทยเป็นตัวเลขอารบิค ก็ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-7 ซ้ำอีกครั้งแต่เปลี่ยนชื่อแมโครใหม่เป็น thai2arabic แล้วคัดลอก Code ด้านล่างไปใส่แทนในข้อ 4

Sub thai2arabic()

For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(240 + i)
.Replacement.Text = Chr(48 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next

End Sub

ปล. เรื่องนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะครับ แต่ไปค้นมาจาก internet เพื่อเอาไว้กันลืมครับ ส่วนรูปค่อยนำมาให้ดูนะครับ